BENEFITI POTVRĐENI MNOGOBROJNIM STUDIJAMA

Save Oil - Benefiti Save Oil-a

Koje su to komponente koje čine SAVE OIL® nezamenjivim ?

Omega-3 masne kiseline koje se nalaze u fosfolipidnoj formi:
Save Oil - Eikozapentanoična kiselina (EPA) eikozapentanoična kiselina (EPA)
Save Oil - Dokozaheksanoična kiselina (DHA) dokozaheksanoična kiselina (DHA)

Fosfolipidi - čine strukturne komponente bioloških sistema. Doprinose boljoj resorpciji i odsustvu neprijatnog zadaha na ribu nakon upotrebe SAVE OIL® preparata.

Astaksantin - vrlo moćan antioksidans. Uklanja slobodne radikale koji dovode do oštećenja ćelija i prevenira nastanak oksidacije masnih kiselina.

Zašto je SAVE OIL® bolji od ribljeg ulja ?

50% više Omega-3 dospeva u organizam pri svakoj unetoj dozi od unetih ribljim uljem.
SAVE OIL® predstavlja bogatiji izvor DHA i EPA.
SAVE OIL® ima 54 X veću antioksidansnu moć od ribljih ulja,
zahvaljujući prisustvu astaksantina.
Ne postoji mogućnost prisustva žive i teških metala u SAVE OIL® preparatu. Krill žive samo u
čistom okruženju i hrane se planktonom i algama, što ne daje gore navedenu mogućnost.
Nema neprijatnog zadaha ili uznemirujućeg podrigivanja na ribu.
Fosfolipidi se disperguju u vodi i ne plutaju na površini želudačnog sadržaja, već se mešaju sa
želudačnim tečnostima, gubeći na taj način ukus na ribu posle unosa.
Veća efektivnost - Mnogobrojni testovi i studije obavljeni širom sveta prikazuju da je ulje račića,
koje ulazi u sastav SAVE OIL® preparata, prevazišlo riblje ulje kada se radi o efektivnosti. Ulje račića daje povoljnije rezultate u odnosu na riblje ulje u smanjenju PMS simptoma, održavanju kardiovaskularnog zdravlja, oslobađanju od zapaljenja i poboljšanju kognitivnih funkcija uz ostale prednosti.

Omega-3 indeks (pouzdan dijagnostički pokazatelj koji predstavlja kombinaciju EPA i DHA koncentracija, kao procenat totalnih masnih kiselina, u crvenim krvnim zrncima) je mnogo veći nakon upotrebe
SAVE OIL® preparata nego posle upotrebe ribljeg ulja.

KAKO DELUJE

Save Oil - Kako Save Oil deluje
smanjuje krvni pritisak i prevenira nastanak aritmije
smanjuje mogućnost formiranja ugrušaka u krvi
reguliše nivo holesterola i triglicerida
održava normalne vrednosti šećera u krvi
prevenira nastanak ateroskleroze
poboljšava zdravlje kostiju i zglobova
poboljšava protok krvi u mozgu
smanjuje mogućnost nastanka moždanog udara
doprinosi boljoj memoriji i koncentraciji, a zahvaljujući astaksantinu, koji ima jedinstvenu sposobnost prolaska kroz krvno–moždanu barijeru i koji se bori sa toksinima koji dovode do kognitivnog opadanja, doprinosi i poboljšanju kognitivnih sposobnosti
pomaže otklanjanje simptoma PMS-a
utiče na imuni sistem zahvaljujući astaksantinu koji podstiče stvaranje antitela
deluje odlično u sprezi sa vitaminima C i E povećavajući njihov učinak
doprinosi većoj elastičnosti kože i smanjenju bora neutrališući slobodne radikale koji nastaju prilikom izlaganja UV zracima čime pospešuje obnovu kolagena
poboljšava kvalitet semene tečnosti kod fertilnih muškaraca
prevenira nastanak karcinoma mokraćne bešike, prostate, dojke i debelog creva

OMEGA-3 FOSFOLIPIDI IZ RAČIĆA

Save Oil - Omega3 fosfolipidi

Omega-3 esencijalne masne kiseline u ishrani

Omega-3 polinezasićene masne kiseline dugačkog lanca DHA i EPA se popularno nazivaju omega-3. Dodatni unos omege-3 se preporučuje u zapadnom svetu, zbog generalnog niskog unosa ishranom i zdravstvenih benefita omege-3. Koristi koje se pripisuju omega-3 uključuju smanjeni rizik i poboljšani rezultati lečenja kardiovaskularnih bolesti i inflamatornih bolesti zglobova. Štiti mozak i dovodi do boljeg razvoja CNS-a, poboljšanog kognitivnog funkcionisanja i poboljšanog zdravlja kože kao dodatna korist. Istraživanja pokazuju da će se identifikovati sve više koristi omega-3 kod pojedinca i da veći unos može dovesti do boljeg opšteg zdravlja u zapadnim, industrijskim kulturama.

Brojne studije su identifikovale antitrombotičke, antiaritmičke, antiaterosklerotičke i antiinflamatorne mehanizme udružene sa povećanim unosom omega – 3 masnih kiselina u vidu Krill ulja.

Šta više, Antarktičko ulje krilla sadrži moćan antioksidans karotenoid, poznat kao astaksantin, koji deluje u prevenciji oksidacije omega – 3 masnih kiselina. Nadalje, omega-3 masne kiseline iz Krill ulja deluju tako što otklanjaju emocionalne i psihološke probleme udružene sa postmenstrualnim sindromom.

Kod zdravih dobrovoljaca koji su koristili Krill ulje je postignuta regulacija lipida u krvi, povećanje dobrog holesterola (HDL), smanjenje lošeg holesterola (LDL), i smanjenje sadržaja masnoće u srcu i jetri. Omega-3 iz Krill ulja takođe deluje na poboljšanje hroničnog zapaljenja

Antarktički račić – važan izvor omega-3

Omega-3 ulje u antartickim račićima je u formi fosfolipida omega-3, koje je prema istraživanju poželjniji dodatak ishrani u odnosu na omega-3 trigliceride. Morski omega-3 u dijetetskim suplementima je najčešće dobijen iz riba, kao što su telo ribe i ulje riblje jetre, koje daju omega-3 u trigliceridnoj formi.

Masne kiseline u telu – više od skladištenja energije

Ljudsko telo sadrži velike količine masnih kiselina. Može se napraviti opšta razlika: Fosfolipidne masne kiseline su ključna strukturna i funkcionalna komponenta ćelija u telu, dok specijalizovane ćelije adipoznog tkiva - skladište energije tela – čuvaju trigliceridne masne kiseline. Zato što omega-3 i omega-6 masne kiseline ne mogu biti sintetizovane u telu, unos hranom ovih esencijalnih masnih kiselina utiče na njihovu relativnu koncentraciju u adipoznog tkivu.

Naučne procene upotrebe masnih kiselina u Zapadnom društvu sugerišu da je odnos upotrebe omega-6 prema omega-3 promenjen od 1–4:1 do 10–30:1. Učestala upotreba prerađene hrane (brze hrane) je najveći razlog ove promene. Prosečna Američka dijeta obezbeđuje više od 7 puta veći unos omega-6 od odgovarajućeg. Šta više, obezbeđivanje dovoljno omega-3 masnih kiselina u ishrani Zapadnog društva je postalo veoma teško, prvenstveno zbog porasta upotrebe prerađene hrane. Omega-6 se nalazi u primarnim uljima korišćenim kod skoro sve prerađene hrane. Za odgovarajuće zdravlje, adekvatan odnos omega-6 prema omega-3 treba da bude prosečno 4:1.

Kada se upotrebljava previše omega-6 masnih kiselina, ravnoteža između esencijalnih masnih kiselina je narušena. Telo proizvodi preveliku količinu proinflamatornih molekula koji se zovu eikosanoidi. Ovi molekuli mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje ukoliko su dobijeni od omega-3. Ali ukoliko potiču od omega-6, mogu prouzrokovati ozbiljne probleme kao što su povišeno zgrušavanje krvi, poremećen imuni odgovor i sistemska zapaljenja (Fig 3).

Fosfolipidi – ključne strukturne i funkcionalne uloge

Fosfolipidne masne kiseline su ključne strukturne komponente ljudskih ćelija i ćelijskih organela i igraju vitalnu ulogu u funkcionisanju membrane. Sistemski transportni putevi i, posebno, transport molekula kroz ćelijske membrane i podćelijske membrane uključuje fosfolipide. Dakle, funkcionisanje ćelija tela, tkiva, i organa je pod uticajem bioraspoloživosti različitih fosfolipidnih masnih kiselina.

Promene u zapadnjačkoj ishrani – smanjen unos fosfolipida

Izvori hrane i njihove hranljive vrednosti strahovito su se promenile tokom prošlog veka u zapadnjačkim kulturama. U stvari, dok je ljudski genom najverovatnije neznatno promenjen u toku poslednjih 10,000 godina, hrana koja se jede u industrijalizovanim zemljama je daleko od namirnica koje je čovečanstvo konzumiralo kada je evoluiralo. Razumne pretpostavke su da je „primitivna“ ishrana obezbeđivala fosfolipide u većem izobilju nego sadašnja zapadnjačka ishrana i da su ljudi evoluirali tako da su fosfolipidi prvenstveni izvor omega-3.

“Trenutna zapadnjačka ishrana obezbeđuje samo male količine fosfolipida; fosfolipidi iz hrane predstavljaju samo 5% unosa totalnih lipida, od kojih je veoma malo u formi omega-3 fosfolipida.”

Digestija i apsorpcija omega-3 fosfolipida

Trigliceridi i fosfolipidi se digestuju i apsorbuju različitim putevima u tankom crevu. Omega-3 fosfolipidi slede jednostavniju digestiju i distributivne puteve od omega-3 trigicerida u ljudskom telu. Veća bioraspoloživost i bioefikasnost omega-3 fosfolipida u odnosu na omega-3 trigliceride utiče na ćelijsku apsorpciju, funkcionisanje i distribuciju omega-3.

Omega-3 fosfolipidi – više bioefikasan izvor omega-3

Povećan unos omega-3 se preporučuje zbog opštih korisnih efekata na zdravlje i njenog kapaciteta da prevenira i ublaži bolesti. Ulje račića isporučuje omega-3 u fosfolipidnoj formi. Omega-3 fosfolipidi se više apsorbuju putem tankog creva i distribuiraju do tkiva, u poređenju sa omega-3 trigliceridima. Omega-3 fosfolipidi se predlažu kao prvenstveni izvor omega-3 za strukturu ljudske ćelije i ćelijske funkcije, kao rezultat veće bioraspoloživosti i bioefikasnosti, u poređenju sa omega-3 trigliceridima. Stoga, omega-3 fosfolipidi iz ulja račića su više bioefikasan izvor omega-3 nego omega-3 trigliceridi dobijeni iz ribljeg ulja.
SaveOil - Pakovanje
SaveOil - Upotreba SaveOil
UPOTREBA KRILL ULJA SE MOŽE SMATRATI
DOBROM ESENCIJALNOM NAVIKOM
SVAKODNEVNOG ZDRAVOG
NAČINA ŽIVOTA.
SaveOil - Delovanje SaveOil na holesterol
U studija McGill Univerziteta u Montrealu
je učestvovalo 120 pacijenata kojima je
dijagnostikovan visok holesterol (65 je bilo
na terapiji statinima pre i tokom studije).
SaveOil - Zašto je SaveOil bolji od ribljeg ulja
Apsolutno bolja resorpcija
50% više se Omega-3 unese u organizam iz ulja
račića u odnosu na istu unetu dozu
ribljeg ulja.