SUPERIORAN PRIRODNI IZVOR OMEGE-3 i esencijalnih masnih kiselina

Save Oil - Prirodni izvor Omega-3
• Omega-3 fosfolipidi i antioksidant Astaksantin
• Veća čistoća
• Više efikasan

Superba Krill daje vam omega-3 iz najčistijih voda sveta.

Antarktički račić je najbolji izvor omega-3 na svetu.

Činjenice o račićima

Račići su mali rakovi, nalik škampima. Antarktički račići, koji mogu da narastu do 6cm dužine, težine do 2g, žive u velikim, gustim “jatima” u vodama Antarktika.

Jedinstven izvor

Jedinstven izvor - Superba Krill dijetetski suplementi koji su bogati fosfolipidima vezanim omega-3 masnim kiselinama. Unos omega-3 masnih kiselina povećava elastičnost ćelija tela i rezultuje u povećanoj apsorpciji bioaktivnih sastojaka koji potpomažu zdravlje i boljoj iskorišćenosti omega-3.

Eco-Harvesting tehnologija, razvijena od strane Aker Biomarine, kontinuirano hvata mrežom; crevo prenosi žive račiće na brod za trenutnu preradu. Model hvatanja mrežom sprečava hvatanje riba, ptica i drugih morskih životinja u isto vreme.

Aker Biomarine sarađuje sa WWF Norveška da obezbedi održivost hvatanja Antarktičkih račića. Ribarstvo Aker Biomarina trenutno prolazi kroz procenu za MSC sertifikaciju.

NAJČISTIJE VODE SVETA

Save Oil - Najčistije vode sveta
Superba Krill je prirodno čist. Antarktički račić je takođe bogat prirodnim antioksidansom astaksantinom. Tamno crvena boja Krill oil (SAVE OIL® ) capsule potiče od sadržaja astaksantina.

Prepoznat za unapređenje zdravlja suzbijanjem slobodnih radikala, astaksantin takođe čuva SAVE OIL® svežim i stabilnim. Stoga, aditivi nisu potrebni da održavaju dugoročnu stabilnost Superba Save oil®-a. Poređenja radi, antioksidanti su dodati većini dijetetskih proizvoda ribljih ulja da spreče kvarenje u toku proizvodnje ili za vreme roka.

JEDINSTVEN SASTAV

Save Oil - Jedinstven sastav
Značajan deo dugačkog lanca omega-3 masnih kiselina u ulju je fosfolipidna forma. Nasuprot tome, omega-3 u dijetetskim suplementima dobijene od jetre bakalara, foke, i/ili ribljeg ulja su gotovo isključivo omega-3 masne kiseline – trigliceridi.

Fosfolipidna veza omega-3 masnih kiselina je rastvorljiva u vodi, za razliku od omega-3 iz ribljeg ulja. Ovo svojstvo je jedan od faktora koji povoljno utiču na način na koji naše telo može da apsorbuje i koristi omega-3 iz Superba Krill ulja.

Mi plovimo na kraj sveta

Svetski morski resursi nisu neiscrpni. Održivost je jedan od razloga zašto Aker Biomarine putuje na kraj sveta da pronađe izvore za nove i bolje morske proizvode. Krill je bogat resurs koji zauzima relativno nisku, ali vitalnu poziciju u morskom lancu ishrane. Krill su račići nalik na škampe koji se hrane planktonom i algama. Uhvaćeni Antarktički račići, što je regulisano Očuvanjem Izvora Života Antarktičkih Mora (CCAMLR), predstavljaju mali deo totalnog izvora biomase. Energija izgubljena između dva povezana lanca ishrane obično se smatra da je 90 %.

Pogledajte video o rastvorljivosti Omega-3

NOVA TEHNOLOGIJA

Save Oil - Nova tehnologija
Aker Biomarine je razvio ekološki odgovoran način da se sakupe račići, nazvan Eco Harvesting (Eko-Žetva). Uhvaćeni (mrežom) račići ostaju u morskoj vodi tokom “žetve”, i račići se nežno uvlače na brod. Trenutni proces u fabrici sa prilagođenim proizvodnim pogonom ribarskog broda rezultuje najvišim kvalitetom finalnog proizvoda. Eco-Harvesting je model hvatanja mrežom koji efikasno sprečava hvatanje riba, ptica i morskih sisara u isto vreme. Nasuprot tome, račići uhvaćeni tradicionalnom metodom sa mrežom, podležu brzoj razgradnji, što značajno troši hranljive vrednosti rakova.

TRIGLICERIDI = ENERGIJA + SKLADIŠTENJE

Skladišta energije u telu, za šta su primarno specijalizovane ćelije adipoznog tkiva, koriste dugačke lance triglicerida masnih kiselina za čuvanje i oslobađanje energije. Zato što se esencijalne omega-3 masne kiseline ne mogu sintetisati u telu, unos ishranom utiče na njihovu relativnu koncentraciju u adipoznom tkivu. Trigliceridi masnih kiselina nisu rastvorljivi u vodi; apsorpcija putem tankog creva zahteva prisustvo digestivnih enzima.

FOSFOLIPIDI = STRUKTURA

Trigliceridi i fosfolipidi se vare i apsorbuju drugačije. Omega-3 fosfolipidi, koji su rastvorljivi u vodi, podležu različitom digestivnom procesu od omega-3 triglicerida. Omega-3 fosfolipidi se znatno efikasnije apsorbuju u tankom crevu. Studije pokazuju da se omega-3 fosfolipidi efikasnije transportuju do tkiva i ćelija nego omega-3 trigliceridi. Shodno tome, omega-3 fosfolipidi se mogu smatrati superiornim izvorom omega-3 za građenje i održavanje strukture ćelije i pospešivanje ćelijskih funkcija u odnosu na omega-3 trigliceride. Veća iskorišćenost omega-3 u specifičnim ciljnim ćelijama je zapažena nakon suplementacije omega-3 fosfolipidima.

Takva saznanja ukazuju da je Superba Krill ulje, koje je bogato omega-3 fosfolipidima, značajno efikasniji izvor omege-3 od omega-3 triglicerida.

Omega-3 indeks

Omega-3 indeks je pouzdan dijagnostički alat koji predstavlja kombinaciju EPA i DHA koncentracija kao procenat totalnih masnih kiselina u crvenim krvnim zrncima. Učesnici u jednoj Aker Biomarine studiji počeli sa prosečnim omega-3 indeksom 2.0, relativno niska vrednost. Nakon 8 nedelja sa dnevnim unosom 2g Superba Krill ulja, prosečan indeks je povećan na 4.5, ili do 125%. Povećanje od 45% u omega-3 indeksu je viđen već nakon 2 nedelje. Ova posmatranja potvrđuju da je omega-3 iz Superba Krill ulja preuzet iz creva u krvotok i da je ugrađen u ćelije.

Stabilnost

Stabilnost proizvoda bogatih sa omega-3 i podložnost oksidaciji omega-3 masnih kiselina su dobro poznati izazovi za one koji rade sa ovim morskim omega-3 uljima. Superba Krill ulje ima dve velike prednosti u odnosu na tradicionalne omega-3 proizvode bazirane na ribljem ulju: visoka koncentracija omega-3 fosfolipida i prirodno prisutan antioksidans astaksantin.

Naučne studije su pokazale da su omega-3 masne kiseline vezane za fosfolipide mnogo manje sklone oksidaciji od omega-3 masnih kiselina u tradicionalnoj formi triglicerida. Moćni antioksidans astaksantin će dati dodatnu zaštitu omega-3 masnim kiselinama i produžiti rok trajanja. Astaksantin inhibira oksidaciju masnih kiselina i tako osigurava stabilnost uljanog proizvoda u kapsuli.
SaveOil - Pakovanje
SaveOil - Upotreba SaveOil
UPOTREBA KRILL ULJA SE MOŽE SMATRATI
DOBROM ESENCIJALNOM NAVIKOM
SVAKODNEVNOG ZDRAVOG
NAČINA ŽIVOTA.
SaveOil - Delovanje SaveOil na holesterol
U studija McGill Univerziteta u Montrealu
je učestvovalo 120 pacijenata kojima je
dijagnostikovan visok holesterol (65 je bilo
na terapiji statinima pre i tokom studije).
SaveOil - Zašto je SaveOil bolji od ribljeg ulja
Apsolutno bolja resorpcija
50% više se Omega-3 unese u organizam iz ulja
račića u odnosu na istu unetu dozu
ribljeg ulja.